|||

Kronobiológiai pszichongenetika

A természetben minden periódikusan ismétlődik, akár az évszakok, a hetek, vagy az éjszakák és nappalok váltakozása. Sokszor életünk különböző periódusainak is a "rabjai" vagyunk, hiszen sokszor visszatének különböző élethelyzeteink, csak mindig más minőségben, és a tudatosság más-más fokán értelmezzük őket. Míg a görögöknél Kronos, addig a rómaiaknál Szaturnusz az idő istene, és talán ő az, aki ezeknek a visszatérő, sorsszerű periódusoknak az ura és irányítója. Segítségével ismerhetjük meg egyre jobban a bennünk élő kontroll-t is, aki szintén az idő és a periódusok segítségével tökéletesedik bennünk. A kronobiológia, mint időbiológia is ezeket a ciklusokat vizsgálja.

A pszichogenetika személyiségünk öröklött jellegzetességeit kutatja. Nézetei szerint a két szülőnkön kívül, van egy harmadik szülőnk is, mely nem más, mint a születésünk pillanatában körülöttünk lévő MORFOGENETIKUS MEZő, mely energoinformációs tulajdonságaival tárolja az információt. Ennek létezéséhez az a felismerés vezetett, mely szerint egy sejtmagban, kb. 1012-1013 bit információ tárolódhat, de az életfolyamatainkhoz legalább 1022-1025 bit információ szükséges. Ekkor merült fel a kérdés, hogy hol lehet a többi, a kettő különbözete? Így "találtak rá" az úgynevezett Morfogenetikus mezőre, mely a hiányzó információt tárolja. Ennek alapján két ember, aki egy napon született 1/3-ad arányban azonos tulajdonságokkal rendelkezik, mely hasonlóságaik alapja.

A KRONOBIOLÓGIA ÉS A PSZICHOGENETIKA a volt Szovjetúnióban fonódott össze, és létrehozta az emberi tipológia rendszerét, mely nem más, mint a már ismert, hippokrateszi rendszer kibővített, "expressz" változata, mely többezer ember megfigyelése alapján született.

Ennél a módszernél már nincs szükség többoldalas tesztek kitöltésére ahhoz, hogy meghatározzuk egy-egy ember fizikai, érzelmi és szellemi jellegzetességeit, csupán egy dátumra, mely elhelyezi őt - születésének megfelelően - az időperiódus valamely fokán, mely fokhoz különböző fizikai, lelki és szellemi tulajdonságrendszerek tartoznak.

Egy nagyon egyszerű példa segítségével szemléltethető, mennyi mindenre ad magyarázatot a kronobiológia, és segítségével mennyi felesleges kudarctól és lehetetlen elvárástól kímél meg bennünket:

Ezek alapján megérthetjük, hogy,

És még számos egyéb, életünket meghatározó kérdésre kaphatunk választ.

A rejtett összefüggések feltárásával önismeretünk egyre összetettebbé válik így döntéseinket is könnyebben hozzuk majd meg. A módszer további alkalmazásával feltárul előttünk családunk, párkapcsolatunk, vagy akár munkahelyi közösségünk fizikai, érzelmi és értelmi kapcsolati térképe, működésének dinamikája és időbeni kivetülése. Megértjük, hogy sokszor nem várhatunk el olyat a környezetünkben élőktől, ami akár lehetőségként sem él bennünk. Végül megtudhatjuk, miért vagyunk hajlamosak bizonyos betegségekre és hogyan segíthetünk rajtuk energetikai állapotunk harmonizálásával.