Magocska

Egyéni Egészségfejlesztés

Grafológia

Grafológia

"A grafológia, amely elsősorban az ember személyiségét vizsgálja, lényegében pszichografológia, mert az írásforma és a vonaltendenciák mögött rejlő lelki okokat kutatja. Az írás statisztikai alapokra épült elemzése, amely az íráskép egészét és részleteit az eddigi megfigyelések alapján értékeli, ennek a műveletnek a technikai része. Ez a technikai elemekkel dolgozó, józan módszer azonban úgy hasonlítható a pszichografológiához, ahogyan például a zenében az ujjgyakorlatok a műhöz. A mű is alapvető elemekből épül fel, ezekből azonban a részletek teljes, összetett értelmét formálja meg. Az ember és a mű párhuzama azért is szerencsés, mivel a kimeríthetetlenül sokrétű, bonyolult embertitokra is csak a szintézis vethet fényt... Ábrázolni annyit jelent, mint teremteni, életet adni, sajátos töltésű erőket rögzíteni..."
— Szepes Mária

Tehát hiába vannak a tudományos igényű grafológiának szabályai, sosem szabad ezeket önmagukban érvényesnek és igaznak tekinteni. A papíron lévő minden egyes betű, rajz, forma, pacni vagy akár gyűrődés is jel, mely próbálja helyreállítani a "statisztikai elemzésekből" eredő általánosításokat.
Minden ami megjelenik a papíron: én magam vagyok.

Az írásból szinte minden kiderül, bár a mélyebben rejtőző titkokat sokszor csak a nagyon finom, apró jelekben érhetjük tetten. Ezért egy írás mélyelemzése sokszor akár 1-2 hétig is eltarthat. Az egyén lényének mindig egy új dimenzióját tárja fel előttünk, egyre mélyebb összefüggésekben.

Például megtudhatjuk, hogy milyen dinamikával és milyen minőségben végezzük tevékenységeinket? Milyen jellegű munkához van tehetségünk? Hogyan kötődünk társainkhoz, partnerünkhöz? Mennyire vagyunk függetlenek vagy éppen ragaszkodóak? Mennyire adunk mások véleményére? Mennyire tartunk tiszteletben másokat és még hosszasan lehetne sorolni..

 • Mélyelemzés

  Személyiségelemzés: grafológiai tükör a megrendelő mentális képességeiről, energiáiról, munkamódjáról, érzelmi-szociális viszonyairól, énképéről

 • Gyorselemzés

  Pár mondatos elemzés a munkával, családdal, párkapcsolattal kapcsolatban, kiegészítve egy-két hasznos tanáccsal

 • Pályaválasztás

  Segítségnyújtás pályaváltáshoz, grafológiai módszerekkel

 • Rajzelemzés

  Gyermekrajzok elemzése

 • Párkapcsolati grafológia (Kronobiológia pszichogenetikával kiegészítve)

  Lehet-e harmonikus a kapcsolat? A párok, szülő-gyermek, családtagok, stb. kompatibilitás-vizsgálata

 • Tanácsadás meghatározott problémák esetén

  A grafológiai vizsgálatok során feltárt problémás helyzetek kezelése